Filosofia

ForEvents, té com a objectiu donar servei i logística a tot tipus de necessitats del sector de l’hostaleria:


Event planner

Com a Event planner: oferir suport logístic i gestió de recursos tècnics i professionals per a la realització de tot tipus d’actes i esdeveniments.


Formador

Com a formador: donar cobertura a les mancances professionals de l’empresa en l’àmbit teòric i pràctic.


Consultor

Com a assessor: donar eines i recursos per millorar els rendiments empresarials a partir de la implantació del Pla d’empresa Activa’t i Reforma’t.