Assessorament

Activa’t & Reforma’t

Pla estràtegic de desenvolupament empresarial

Assessorament tècnic i pràctic en les àrees productives i de servei de negocis d’hostaleria, que s’adapta a les característiques de cada client i en funció del seu perfil de negoci.

Projecte que engloba tres grans àrees:

1. Elaboració d’un pla estratègic de desenvolupament. El client determinarà, juntament amb l’empresa, les pautes i objectius a assolir.

2. Implantació del pla, control i avaluació (Reflexió). Aquesta fase consisteix en implementar i posar en acció el pla, crear els automatismes, buscar les sinèrgies i detectar les mancances formatives per poder implantar amb èxit els objectius definits. Aquesta fase té una durada aproximada de sis mesos.

3. Consolidació. Un cop establerts els protocols, instaurats els nous hàbits i realitzades les millores formatives necessàries,  es fa un anàlisi per avaluar i determinar l’estat de la implantació del pla estratègic.