ASSESSORAMENT

FOREVENTSGEST / ASSESSORAMENT

ForEventsgest ofereix els seus serveis a empreses de l’àmbit de l’hostaleria: restaurants, bars, discoteques, hotels, fondes, hostals, càterings, foodtruks, comerços de menjar preparat…, de qualsevol dimensió i en qualsevol moment i situació de la seva trajectòria empresarial.

ForEventsgest / Implementació presencial / Joan Antoni Linares

L’assessorament que ofereix forEventsgest té una fonamental vesant presencial atesa la importància del tracte i el contacte personal en el nostre sector. El Joan Antoni Linares Murillo, amb una experiència de més de 28 anys en l’organització i gestió d’establiments d’hostaleria d’èxit, és el responsable de traslladar al local del nostre client les accions que es decideixen implementar per tal de conduir el seu negoci a l’excel·lència.

Per la seva dilatada experiència en el sector, el Joan Antoni és sensible a l’extraordinària complexitat organitzativa i emocional que implica qualsevol servei d’hostaleria i pot intervenir de manera eficaç en l’anàlisi i diagnòstic de les mancances i fortaleses de l’establiment i en una ràpida i eficient implementació de mesures correctores o potenciadores.

La necessitat i intensitat de la seva intervenció presencial es determina amb el client en funció de les necessitats i característiques del projecte. Pot realitzar-se en un ampli ventall d’intensitats, des de limitar-se a una periòdica assistència de caràcter consultiu fins a assumir temporalment la totalitat de gerència del negoci, amb el recolzament dels nostres equips gastronòmic, legal i comptable, de recursos humans i de comunicació.

Crea’t

El Pla Crea’t dóna suport a aquells emprenedors que volen iniciar el seu projecte. Els ajuda a elaborar la missió i visó de la seva empresa, a crear el seu producte o servei,  a concretar el seu tret diferencial, a definir la seva imatge, a conèixer les normatives, a dissenyar els protocols de treball, a optimitzar la inversió, a gestionar de manera coherent la vessant comptable.., i a tots aquells aspectes que els ajudaran a emprendre i a assolir l’èxit en el seu projecte.

SÍNTESI CREA’T

EL MÓN DE LES IDEES
Qüestionari inicial.
Determinació dels resultats.

PREPARANT ELS DETALLS
La marca o nom.
Disseny corporatiu.
Social mèdia.
Recerca dels bens d’inversió.

EL MÓN REAL / LA POSADA EN MARXA
El meu pla d’estratègia.
Creació de la societat, selecció del local, fonts de finançament, bens d’inversió.
Selecció de personal i contractació.
Màrqueting inicial.
Protecció de dades, Prevenció de riscos laborals, assegurances, altes fiscals, laborals, etc.

OBERTURA

ACTIVA’T I REFORMA’T

El Pla Activa’t & Reforma’t s’adreça a provocar els canvis necessaris en una empresa en funcionament per tal d’assegurar-ne la viabilitat o el creixement econòmic i una millora constant en la seva gestió i resultats. Amb Activa’t i Reforma’t es treballa per millorar el servei i el producte, augmentar la cartera de clients, caminar envers l’excel·lència de la marca, disposar d’un guió anual de treball i consolidar l’èxit empresarial.

SÍNTESI ACTIVA’T I REFORMA’T

Elaboració d’un pla estratègic de desenvolupament.
El client determina, juntament amb l’empresa, les pautes i objectius a assolir.

Implementació del pla estratègic, control i avaluació dels resultats, i reflexió.
En aquesta fase s’implementa i s’activa el pla, es creen els protocols i automatismes de treball, es cerquen les sinèrgies per optimitzar resultats i es detecten les mancances formatives i es corregeixen per poder assolir els objectius definits. Aquesta fase té una durada aproximada de sis mesos.
 
Consolidació.
Un cop establerts els protocols, instaurats els nous hàbits i realitzades les millores formatives necessàries,  es fa una anàlisi per avaluar i determinar l’estat d’implementació del pla estratègic.

GERÈNCIES

Amb el Pla Gerències, forEvents es proposa per assumir el 100% de la direcció o gerència d’un projecte d’hostaleria.  Això implica crear de bellnou, o reformular, la missió i la visió, el model de negoci, el pla estratègic, els productes i serveis, els protocols de treball, etc., d’una empresa d’hostaleria amb la complicitat i sota les directrius acordades amb el propietari de l’empresa.

FORMACIÓ

D’altra banda, ForEvents Formació pot assessorar o acompanyar els membres de l’empresa en el procés de formació o formació continuada que seran necessaris per assolir els èxits que es proposa l’empresa. Aquesta formació pot abastar l’ús i optimització de les xarxes socials, la formació del personal de sala i cuina, el desenvolupament d’habilitats de lideratge i gestió d’equips i conflictes, la formació financera i comptable…, però també l’organització de sessions de recerca i desenvolupament de productes i serveis o l’especialització en l’ús de processos i l’elaboració de productes o la incorporació d’idees, procediments i tendències d’altres disciplines.